Ochranné známky

Ochranná známka je označení, které slouží k rozlišení výrobků a služeb na trhu. Jedná se o druh právní ochrany konkrétního výrobku či služby. Ochranné známky jsou nejčastěji firemní loga, slogany, grafika, tvar výrobku atd. 

Platnost ochranné známky činí 10 let od data podání přihlášky. Platnost si lze vždy prodloužit o dalších 10 let ve stanovené lhůtě. Požádat o prodloužení lze v posledním roce platnosti a nejpozději v den konce platnosti. V případě promeškání lhůty ještě běží 6 měsíců, kdy lze obnovit zápis ochranné známky za dvojnásobný správní poplatek.

Druhy ochranných známek

Ochrannou známkou se dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, rozumí jakékoliv označení, které je způsobilé odlišit konkrétní výrobek či službu od jiných výrobků/služeb. Důležitým znakem ochranné známky je tzv. rozlišovací způsobilost, která odliší výrobek či službu od konkurence. Kromě toho nesmí jít o klamavé či zavádějící označení, nesmí obsahovat náboženské symboly a být v rozporu s dobrými mravy.

Mezi druhy ochranných známek, jež lze zaregistrovat, patří:

 • slovní ochranná známka
 • obrazová ochranná známka
 • prostorová ochranná známka
 • poziční ochranná známka
 • ochranná známka se vzorem
 • barevná ochranná známka
 • zvuková ochranná známka
 • multimediální ochranná známka
 • holografická ochranná známka
 • pohybová ochranná známka
 • jiný druh ochranné známky.

Průběh registrace ochranné známky?

Před registrací ochranné známky je třeba si ověřit, zda název či logo výrobku již nevyužívá jiná firma. A také zkontrolovat v databázi ochranných známek, zda již nebyla ochranná známka registrována jiným subjektem. V rámci registrace ochranné známky se můžete obrátit na naši firmu a my se o vše postaráme, aby registrace ochranné známky proběhla hladce.

Průběh registrace ochranné známky v ČR lze shrnout do 2 základních bodů:

 • Registrace ochranné známky se provádí u Úřadu průmyslového vlastnictví. Úřad nejprve prozkoumá, zda přihláška disponuje všemi náležitostmi a zda je možné ochrannou známku registrovat. Zkoumání také zahrnuje porovnání s existujícími ochrannými známkami, zda není shodná či zaměnitelná s jinou ochrannou známkou.
 • V případě, že přihláška splňuje všechny kritéria, tak následuje zveřejnění přihlášky. Během 3 měsíců má veřejnost možnost podat námitky a připomínky k zápisu, o nichž následně bude Úřad rozhodovat. V tomto ohledu se vyplatí využít rad odborníků. Celý proces registrace ochranné známky trvá cca 4-12 měsíců.

Výběr ochranné známky také závisí na území, kde subjekt podniká. V případě, že jde pouze o Českou republiku, pak postačí registrace ochranné známky v rámci ČR. V případě, že subjekt podniká i v dalších zemích, tak je možné registrovat ochrannou známku v konkrétních státech či zvolit ochrannou známku pro EU. V tomto případě se žádost podává Úřadu EU pro duševní vlastnictví (EUIPO).

O vše se postaráme za vás

Náš tým vám pomůže posoudit, zda lze vaši ochrannou známku zaregistrovat. Připravíme podání žádosti o registraci ochranné známky. Zajistíme, aby ochranná známka splňovala všechny předepsané náležitosti. Naše služby vám při registraci ochranné známky ušetří čas a starosti.

Po podání přihlášky komunikujeme s Úřadem průmyslového vlastnictví během celého zápisného řízení, klientovi tedy odpadají starosti s řešením výměrů. Přihlašujeme též mezinárodní ochranné známky do zahraničí, mezinárodní ochranné známky u WIPO a CTM známky, což jsou EU ochranné známky.

Kancelář Macek and Partners má též široké zkušenosti s licencováním průmyslových práv, jejich zástavou, prodejem a převodem.

Kontaktujte nás

Napište nám nebo zavolejte, abychom zjistili, jak vám můžeme pomoci.