Označení původu

Náš zkušený tým Vám též zajistí ochranu v oblasti zeměpisného označení a označení původu. Provedeme rešerši nutnou k samotné registraci a připravíme všechny nutné úkony podle Nařízení rady ES č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských výrobků a potravin. Zajistíme veškerou dokumentaci a též i případné vedení sporů týkající se porušování práv k označení původu. Mezi nejznámější označení původu patří především:

 

Třeboňský kapr

Hořické trubičky

Žatecký chmel

Jablonecká Bižuterie

Štramberské uši

 

Označení původu je tedy název oblasti nebo určitého místa, které se používá pro označení zboží, které pochází z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

Kontaktujte nás

Napište nám nebo zavolejte, abychom zjistili, jak vám můžeme pomoci.