Soudní řízení

V oblasti průmyslových práv zastupujeme též před soudy. Díky našim znalostem a zkušenostem v soudních řízeních dokážeme pro klienta vždy zajistit nejlepší výsledek. Před samotným soudním řízením se snažíme vždy docílit smíru ke spokojenosti klienta. Samotné soudní řízení je vždy velice individuální záležitost, a proto s klientem úzce spolupracujeme ať už při přípravě žaloby nebo při hledání smírného řešení. Zastupujeme před soudem především ve sporech o ochranné známky, nezapsaná označení, patenty a průmyslové vzory. V případě mimořádně rozsáhlých případů spolupracujeme též s externím týmem advokátů. Máme rozsáhlé zkušenosti s podáváním žádostí o předběžné opatření a též spolupracujeme s celní správou při zabavování padělaného zboží, které nesou ochrannou známku našich klientů.

Kontaktujte nás

Napište nám nebo zavolejte, abychom zjistili, jak vám můžeme pomoci.