Užitné vzory

Užitný vzor je tzv. malý patent. U užitného vzoru se na rozdíl od patentů neprovádí průzkum, jestli vyhovuje všem zákonným kritériím. Získání užitného vzoru je často rychlejší a právní ochrana je stejná jako u patentu. Zápisem užitného vzoru do rejstříku vzniká ochrana, jejíž účinky jsou naprosto totožné s účinky patentové ochrany. Rychlost zápisu je často využívána právě pro strategické účely, kdy jsou výrobky připraveny k dodání na trh a je třeba je právně ochránit. Vzhledem k poměrně dlouhému řízení o udělení patentu by výrobky zůstaly bez ochrany.

Konzultace v naší patentové, známkové a právní kanceláři je samozřejmě zdarma. Při této schůzce zvolíme optimální možnost ochrany a s klientem se dohodneme na podrobnostech při předávání specifikací k užitnému vzoru. Provedeme rešerši ve všech dostupných databázích, kde zjistíme, jestli je užitný vzor opravdu nový. Odborně vyhodnotíme rozsah ochrany, vypracujeme kompletní přihlášku včetně patentových nároků, anotace a výkresů. Po podání přihlášky užitného vzoru budeme reagovat na výměry ze strany úřadu až do úspěšného zápisu.

Kontaktujte nás

Napište nám nebo zavolejte, abychom zjistili, jak vám můžeme pomoci.